Etusivu

Puhujapalvelu
Juhlamusiikki
Juhlatilat
Juhlakäsikirja
Yhteystiedot
Taustajärjestöt

Siviilijuhlat
Häät
Nimiäiset
Aikuistuminen
Hautajaiset
Vuotuisjuhlat

Uurnaohje
Adressit

Tulostettava versio
Webmaster

Millainen uurna?

Uurnan hankinta

Vainajan tuhkan säilytykseen, kuljetukseen ja/tai hautaamiseen tarkoitetun uurnan voi ostaa, lainata (monilla krematorioilla on lainauurnia), vuokrata, teettää tai tehdä itse. Lisäksi varta vasten tuhkauurnaksi suunnitellun astian asemesta voi käyttää myös jotakin muuta tarkoitukseen soveltuvaa astiaa tai esimerkiksi kaunista, tiiviskudoksista kangaspussia, milloin sellainen tuntuu parhaalta vaihtoehdolta. Jatkossa näihin kaikkiin viitataan selkeyden vuoksi sanalla uurna.

Uurnan koko

Tuhkan kuljetukseen, säilytykseen ja/tai hautaamiseen käytettävän uurnan tulee aikuiselle vainajalle olla vähintään 4 - 4,5 litran vetoinen.

Lisäksi uurnan suuaukon mittojen tulee sopia käytettävän krematorion vaatimuksiin, jotta uurna pystytään krematoriossa koneellisesti täyttämään.

Milloin uurna on tarkoitus haudata hautausmaahan, sen läpimitan tulee täyttää hautausmaan ylläpitäjän vaatimukset: jotkut seurakunnat kaivavat uurnahaudan koneellisesti pyöreäksi, jolloin halkaisijaltaan määrämittaa kookkaampaa uurnaa varten voi pahimmillaan joutua ostamaan kaksi uurnahautapaikkaa.

Uurnan materiaali

Maahan haudattavan uurnan tulee lain mukaan olla maatuvaa ainetta kuten puuta, polttamatonta tai matalapolttoista keramiikkaa, paperimassaa, ohutta (= helposti ruostuvaa) peltiä, tuohta, turvetta tai tekstiileissä luonnonkuituja.

Mikäli uurnaa on hautaamisen sijaan tarkoitus säilyttää esimerkiksi uurnaholvissa eli kolumbaariossa, uurna voi olla myös huonosti maatuvaa materiaalia kuten pronssia, posliinia tai lasia.

Lainauurnassa tai esim. suvun yhteisessä perintöuurnassa voidaan niin haluttaessa käyttää esim. kankaista sisäpussia, jossa tuhka voidaan haudata, tai josta se voidaan sirotella lopulliseen sijoituspaikkaansa, ilman että tuhka joutuu kosketuksiin varsinaisen uurnan kanssa. Myös tuhkan kanssa haudattavan sisäpussin tulee olla helposti maatuvaa materiaalia.

Siviilihautajaisiin sopiva symboliikka

Uurnan mahdollisessa koristelussa tulee välttää selvää uskonnollista symboliikkaa, kuten ristikuviota uurnan kyljessä tai kannen kiinnitysruuvissa. Hautaustoimistoista nykyään löytyy jo varsin hyvin symboliikaltaan kaikille sopivia uurnavaihtoehtoja. Joissakin malleissa voi lisäksi kannen vakiovarusteena olevan ristiruuvin vaihtaa neutraaliin kiinnikkeeseen, mikä usein riittääkin tekemään uurnasta käyttökelpoisen siviilihautajaisiin. Koristeluaiheista suosituimmat liittyvät suomalaisille läheiseen luontoon, kuten linnut, kukat ja kasvit sekä meri (purjeveneineen tai ilman). Näiden lisäksi on käytettävissä myös selvemmin uskonnottomaan katsomukseen viittaava vapaa-ajattelijain liekkimaljakuvio.