Pro-Ceremonier

Civila ceremonier – information och service

I centrum står ceremonin

Det må vara fråga om bröllop eller begravning, men det som ger det högtidliga tillfället sin prägel, det är ceremonin. Allt det yttre – ljusen, deltagarnas klädsel, de doftande blommorna och den goda maten – de bildar bara festens ram och bidrar till att göra den lyckad. Viktigast är dock deltagarnas känsla av samhörighet, som den lyckade ceremonin förstärker.

seremoniat

De vackra familjefesterna sammanställs av element, som harmonierar med deltagarnas världsåskådning. Medan en kyrklig fest samtidigt är en gudstjänst, ordnas en sekulär ceremoni på människors villkor och där innehas huvudrollen av människan.

Bröllop, namngivning och bisättelse av de döda har högtidlighållits i tusentals år före kristendomens införande i Finland, och många av de nuvarande festsederna härstammar från den tiden. Å andra sidan har flera traditioner, som förefallit urgamla, fått sin nuvarande utformning först senare.

Pro-Ceremonier hjälper den som skall ordna högtidsstunden med information, idéer och annat stöd, ävensom en utbildad talare. Vid behov ordnar vi fördelaktigt även levande musik, videofilmning eller fotografering.

Pro-Ceremoniers talarservice

Pro-Ceremoniers talarservice erbjuder ett sakkunnigt och högklassigt alternativ till de religiösa samfundens konfessionella tjänster, allt från bröllop till begravningar, från namngivning till inträde till vuxenlivet. Servicen är alltid individuell. Varje festlighet planeras i samråd med kunden och den består endast av element som beställaren själv godkänner.

Pro-Ceremoniers servicekoncept garanterar kunden rätt till:

  • att få skriftligt material till sitt förfogande
  • att fritt välja eller utforma sin ceremoni
  • tillräcklig tid för ett personligt samtal
  • telefonrådgivning utan tidsbegränsning
  • att vid behov få repetera ceremonin i förväg
  • att till minne få både det vid ceremonin framförda talet och eventuella intyg
  • en lugn och punktlig service vid själva ceremonin
  • att om så önskas även påverka talarens klädsel.

Pro-Ceremonier
Spakvattnet 7 D, 00750 HELSINGFORS, FINLAND
https://www.pro-seremoniat.fi
post@pro-seremoniat.fi
Tel. 358-50- 590 4390
Fax 358-9- 850 20 460

Som bakgrundsorganisationer civilsamfunden

Över 1000 000 finländare befinner sig utanför de religiösa samfunden. För att tjäna denna stora minoritet grundades våren 1999 en servicecentral på non-profitbas. Grundarna är Finlands viktigaste sekulära organisationer, Fritänkarnas förbund, Prometheus-lägrens stöd rf och Finlands Humanistförbund. Organisationernas målsättning är att med servicecentralens hjälp främja samhällets utveckling till pluralism, jämlikhet och tolerans samt att utveckla den religiöst obundna livsstilen till ett fullvärdigt alternativ.

Pro-Ceremoniers prislista

Talet:
Begravning och namngivning 260 €, bröllop 280 €, inkl. talarens arbete för planering och framförande av ceremonin intill 8 timmar (därefter 20 €/timme), skriftlig kopia av talet / ceremonin, eventuella intyg samt resekostnader inom talarens region.
Festmusiken:
Begravning, namngivning och bröllop 190 €, inkl. musikerns arbete för planering och framförande av för ceremonin lämpad musik intill 10 timmar (därefter 20 €/timme) samt resekostnader inom musikerns region. Tilläggsdebitering för användande av eget instrument 20 €.

I prisen ingår mervärdesskatt (0 – 24 %).

OBS! Bakgrundsorganisationernas medlemmar får 20 % medlemsrabatt på talararvodet.

Handbok: Anneli Aurejärvi-Karjalainen, Perheen omat juhlat. Siviiliseremoniat häistä hautajaisiin. (De civila ceremonierna från bröllop till begravning.) à 20 € + postningskostnader. Pris för medlemmar är 15 € + postningskostnader.