Taustajärjestöt

Pro-Seremoniat (Prometheus-seremoniat Oy) on voittoa tavoittelematon palvelukeskus, jonka perustajiin kuuluvat Vapaa-ajattelijain liitto ry, Prometheus-leirin tuki ry ja Suomen Humanistiliitto ry. Näiden siviilijärjestöjen tavoitteena on Pro-Seremoniain avulla edistää yhteiskunnan kehittymistä kohti moniarvoisuutta, tasa-arvoa ja suvaitsevuutta sekä saada uskontoihin sitoutumattomasta elämäntavasta tasavertainen, yleisesti hyväksytty vaihtoehto. Pro-Seremoniat perustettiin keväällä 1999.

Prometheus-leirin tuki ry
Aurorankatu 13, 00100 Helsinki
http://www.protu.fi/
protu@protu.fi
Puh. (09) 4368 5270

Prometheus-leirit ovat uskonnollisesti ja katsomuksellisesti sitoutumattomia ”aikuistumisleirejä” 14-15-vuotiaille nuorille. Prometheus-leirit ovat avoimia kaikille peruskoulun 8. luokan käyneille nuorille katsomuksista riippumatta. Prometheus-leirin tuki ry:n jäsenet perheineen ovat etusijalla leirejä täytettäessä, mutta kaikille halukkaille on toistaiseksi pystytty järjestämään leiripaikka. Det finns även svenskspråkiga läger.
Prometheus-leiri kestää reilun viikon, yleensä sunnuntaista sunnuntaihin. Leiri päättyy juhlaan, johon nuorten perheenjäsenet, sukulaiset ja ystävät osallistuvat kutsuvieraina. Leirin jälkeen yhä useammalla perheellä on tapana pitää vielä kotona oma juhlatilaisuus.

Suomen Humanistiliitto ry
PL 793, 00101 Helsinki
http://www.humanistiliitto.fi/
info@humanistiliitto.fi

Humanistiliitto edistää vapaata keskustelua ja maailmankatsomuksellista pohdintaa ja tuo samalla esille uskontokuntiin sitoutumattomien kannan. Liitto pyrkii edistämään katsomuksellista tasa-arvoa ja tuomaan esille humanistista tapakulttuuria. Humanistit ovat suvaitsevaisia, ihmisyyttä kunnioittavia, kriittisiä ja keskustelulle avoimia. Kansainväliselle humanistiliikkeelle ja myös Suomen humanisteille ovat tärkeitä ihmisen arvo ja vastuu: humanisti uskoo elämään ennen kuolemaa. Liitto julkaisee Humanisti-lehteä.

Vapaa-ajattelijain liitto ry
Neljäs linja 1, 00530 Helsinki
www.vapaa-ajattelijat.fi/
val@vapaa-ajattelijat.fi
Puh. 050 468 5332 ja 0453452365

Vapaa-ajattelijain liitto on uskonnottomien ihmisoikeus- ja kulttuurijärjestö. Liitossa on yli 20 jäsenyhdistystä eri puolilla maata. Kymmenellä vapaa-ajattelijayhdistyksellä on uskonnoton hautausmaa. Liiton aatteellinen tavoite on tiedepohjaisen maailmankuvan ja rationaalisen tietokäsityksen levittäminen. Vapaa-ajattelijat nojaavat humanistiseen etiikkaan. Liiton yhteiskunnallinen päätavoite on valtion ja kirkon erottaminen toisistaan, ihmisten yhdenvertainen kohtelu uskonnosta tai vakaumuksesta riippumatta sekä ajatusten ja katsomusten vapauden toteuttaminen. Liitto julkaisee Vapaa Ajattelija -lehteä ja ylläpitää nettisivuja www.vapaa-ajattelijat.fi.

Helsingin Seudun Vapaa-ajattelijat ry
Neljäs linja 1, 00530 Helsinki
http://www.vapaa-ajattelijat.fi/helsinki/

Helsingin Seudun Vapaa-ajattelijat on Vapaa-ajattelijain liiton jäsenyhdistys.
Yhdistykseen jäsenistö on lähinnä Helsingistä ja sen ympäristökunnista.
Yhdistys julkaisee Uskomaton-lehteä.

Tampereen Vapaa-ajattelijat ry
Yliopistonkatu 58 B (6. kerros), 33100 Tampere
http://tampere.vapaa-ajattelijat.fi
yhdistys@tampere.vapaa-ajattelijat.fi
Puh. 045 130 3837
Tampereen vapaa-ajattelijat on Vapaa-ajattelijain liiton jäsenyhdistys, jonka toimialueena on Pirkanmaa.